Całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu na F8 (konferencji Facebooka dla developerów), miała miejsce oficjalna premiera nowej wersji popularnego frameworka Caffe. Jak zacząć z nim pracę?

Krótki opis

Caffe2 to framework przygotowany przez Facebooka przy współpracy z Nvidią oraz Intelem. Jest w pełni Open Source’owy, a jego kody znajdziecie na GitHubie. Jak (prawie) każdy inny framework jest oparty o backend napisany w C++ z wykorzystaniem OpenMPI w implementacji CPU oraz CUDA dla GPU. Co więcej, Caffe2 zapewnia wsparcie dla konfiguracji multi-GPU oraz multi-node w oparciu o zaimplementowaną obsługę InfiniBand.

Skalowalność

Facebook upewnił się również, aby framework był wysoce skalowalny. Poniżej umieściłem wykres przedstawiający zależność ilości GPU od wskaźnika skalowalności. Jak widać, framework spisuje się całkiem dobrze i świetnie radzi sobie z zarządzaniem dostępnymi zasobami.

Skalowalność

Przygotowanie środowiska

Niestety, ale na chwilę obecną nie ma dostępnych wersji binarnych biblioteki. Musimy ją sobie zbudować ręcznie z pomocą odpowiedniej instrukcji, choć i to może sprawiać problemy… Osobiście polecam rozwiązanie oparte o Docker Image, który dostępny jest w głównym repozytorium. W tym celu należy odpalić polecenie:

$ docker pull caffe2ai/caffe2:c2.tutorial.0.7.1

Uruchomienie w nim Jupyter Notebooka jest całkiem proste i sprowadza się do wywołania polecenia Dockera:

$ docker run -it -p 8888:8888 caffe2ai/caffe2:latest sh -c "jupyter notebook --no-browser —ip 0.0.0.0 /caffe2/caffe2/python/tutorials"

I gotowe! Powinieneś być już w stanie posługiwać się Caffe2 bez większych przeszkód. Czas na zapoznanie się z podstawowymi pojęciami oraz metodami, które należy poznać przed rozpoczęciem pracy z tym frameworkiem.

Workspace

Workspace jest podstawową jednostką przechowującą dane (które zapisane są jako Bloby). Wszelkie pozostałe elementy biblioteki, które będziemy opisywać, będą bazować na właściwościach Workspace’a. Poniższe przykłady pokazują podstawowe operacje, które można na nim wykonać.

 • wypisywanie dostępnych danych:
>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: []
 • sprawdzanie dostępności konkretnego bloba:
>>> print("Istnieje 'X'? {}".format(workspace.HasBlob("X")))
Istnieje 'X'? False
 • wypełnianie Workspace’a danymi:
>>> workspace.FeedBlob("X", np.random.randn(2, 3).astype(np.float32))
>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: [u'X']

>>> print("Istnieje 'X'? {}".format(workspace.HasBlob("X")))
Istnieje 'X'? True
 • pobieranie konkretnego bloba:
>>> print("Wartosc X:\n{}".format(workspace.FetchBlob("X")))
Wartosc X:
[[ 1.49933279 0.91606504 0.31837222]
 [ 0.3840501 -0.01287393 -0.09028989]]

Warto zauważyć, że Caffe daje możliwość pracy z wieloma Workspace’ami, pomiędzy którymi możemy się dynamicznie przełączać. W tym celu możemy wykorzystać dodatkowe metody:

 • wypisywanie aktualnego Workspace’u:
>>> print("Aktualny workspace: {}".format(workspace.CurrentWorkspace()))
Aktualny workspace: default

>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: [u'X']
 • przełączanie się na nowy Workspace:
>>> workspace.SwitchWorkspace("gradient_demo", True)
>>> print("Aktualny workspace: {}".format(workspace.CurrentWorkspace()))
Aktualny workspace: gradient_demo

>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: []

Operatory

W Caffe wszystko opiera się o pojęcie operatora. Operator jest niczym innym tylko “cegiełką”, z której funkcjonalności i logiki możemy korzystać w dowolnym miejscu naszej struktury sieci (o której będziemy mówić później).

Jak z niego korzystać? Stosunkowo prosto. Mamy kilka możliwości odwoływania się do operatora. Podstawową metodą jest stworzenie go na podstawie nazwy oraz definicji wejścia/wyjścia:

>>> op = core.CreateOperator(
>>>   "Relu", # Nazwa operatora
>>>   ["X"], # Lista blobow wejsciowych
>>>   ["Y"], # Lista blobow wyjsciowych
>>> )
>>> print("Typ operatora: {}".format(type(op)))
>>> print("Zawartosc:\n{}", str(op))
Typ operatora: <class 'caffe2.proto.caffe2_pb2.OperatorDef'>
Zawartosc:
input: "X"
output: "Y"
name: ""
type: "Relu"

Aby uruchomić dany operator wystarczy odwołać się do aktualnego Workspace’a i wywołać w nim metodę RunOperatorOnce.

>>> workspace.RunOperatorOnce(op)
>>> print("Bloby: {}\n".format(workspace.Blobs()))
Bloby: [u'X', u'Y']

>>> print("Wartosc X:\n{}".format(workspace.FetchBlob("X")))
Wartosc X:
[[-1.90759015 -0.22212909 0.8538388 ]
 [ 0.49546063 -1.38485765 -0.05033699]]

>>> print("Wartosc Y:\n{}".format(workspace.FetchBlob("Y")))
Wartosc Y:
[[ 0.     0.     0.8538388 ]
 [ 0.49546063 0.     0.    ]]

Ręczne wywoływanie operatorów nie będzie zbyt często spotykane. Do budowania naszej struktury będziemy wykorzystywać sieci.

Sieci

Sieć (ang. Net) jest podstawowym miejscem, w którym będziemy realizować schemat naszej struktury operatorów. Tak połączone operatory będą tworzyć graf (podobny do tego z TensorFlow). Generowanie sieci jest bardzo proste i sprowadza się do utworzenia w niej operatorów, a następnie wskazania między nimi zależności:

net = core.Net("gradient_net")
X = net.GaussianFill([], ["X"], mean=0.0, std=1.0, shape=[2, 3], run_once=0)
W = net.GaussianFill([], ["W"], mean=0.0, std=1.0, shape=[5, 3], run_once=0)
b = net.ConstantFill([], ["b"], shape=[5,], value=1.0, run_once=0)
Y = X.FC([W, b], ["Y"])

Zanim jednak zabierzemy się za uruchomienie naszej sieci, warto jest zwizualizować sobie ją na grafie. Caffe posiada wbudowaną funkcjonalność, pozwalającą na wygenerowanie odpowiedniej grafiki (umieszczonej poniżej).

from caffe2.python import net_drawer
from IPython import display
graph = net_drawer.GetPydotGraph(net, rankdir="LR")
display.Image(graph.create_png(), width=800)

Sieć

Nasza sieć jest już gotowa do uruchomienia. Jest to równie proste, co uruchomienie pojedynczego operatora i sprowadza się do wywołania metody RunNetOnce.

>>> workspace.ResetWorkspace()
>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: []

>>> workspace.RunNetOnce(net)
>>> print("Bloby: {}".format(workspace.Blobs()))
Bloby: [u'W', u'X', u'Y', u'b']

>>> for name in workspace.Blobs():
>>>   print("{}:\n{}".format(name, workspace.FetchBlob(name)))
W:
[[ 1.15298831 2.02991176 -0.53879094]
 [ 0.63714212 0.16825198 0.95623571]
 [-0.13984574 1.80930626 -0.43459323]
 [-0.39667347 1.87240088 -0.72185475]
 [ 0.76232553 1.56994569 0.1997031 ]]
X:
[[ 0.84681964 3.25020695 1.22675776]
 [-2.34444427 -1.34224248 -1.98630714]]
Y:
[[ 7.91304064 3.2594676  6.2290554  5.86423874 6.9931879 ]
 [-3.35754633 -2.61895704 -0.23743153 0.85058808 -3.29114914]]
b:
[ 1. 1. 1. 1. 1.]

A jak przedstawić jakąś większą sieć? Dla przykładu, poniżej zamieszczam fragment kodu implementujący LeNet, którego możemy użyć do MNISTa (pełen przykład na końcu artykułu).

def AddLeNetModel(model, data):
	# Image size: 28x28 -> 24x24
	conv1 = model.Conv(data, 'conv1', dim_in=1, dim_out=20, kernel=5)
	# Image size: 24x24 -> 12x12
	pool1 = model.MaxPool(conv1, 'pool1', kernel=2, stride=2)
	# Image size: 12x12 -> 8x8
	conv2 = model.Conv(pool1, 'conv2', dim_in=20, dim_out=50, kernel=5)
	# Image size: 8x8 -> 4x4
	pool2 = model.MaxPool(conv2, 'pool2', kernel=2, stride=2)
	# 50 * 4 * 4 = dim_out from previous layer * image size
	fc3 = model.FC(pool2, 'fc3', dim_in=50 * 4 * 4, dim_out=500)
	fc3 = model.Relu(fc3, fc3)
	pred = model.FC(fc3, 'pred', 500, 10)
	softmax = model.Softmax(pred, 'softmax')
	return softmax

A jak taką sieć uczyć? To już historia na inny artykuł. Mimo wszystko, warto zamieścić krótką “ściągę” przydatnych operatorów, których użycie znajdziecie w dołączonym kodzie.

# Zatrzymanie gradientu
Y = Y.StopGradient([], "Y")

# Iteracja
net.Iter(ITER, ITER)

# Learning Rate
LR = net.LearningRate(ITER, "LR", base_lr=-0.1, policy="step", stepsize=20, gamma=0.9)

# Suma = W + grad(W) * LR
net.WeightedSum([W, ONE, gradient_map[W], LR], W)

# Cross entropy
xent = model.LabelCrossEntropy([prediction, label], 'xent')

# Uczenie epokami
for i in range(50):
	workspace.RunNet(net.Proto().name)

Podsumowanie

Jak widać, Caffe nie jest takie straszne :) Myślę, że ten wstęp wystarczy, aby rozpocząć z nim pracę. Jeżeli zainteresowałem Cię tym frameworkiem to zapraszam do odnośników poniżej. Dodatkowo, udostępniam moją prezentację z ostatniego spotkania oraz Jupyter Notebook z implementacją MNISTa dla Kaggle.

Przydatne linki

Pliki